Vyriešime Vám celý proces výstavby.
FREEM tím s Vami bude spolupracovať počas celého procesu od úvodnej konzultácie, návrhu interiéru / exteriéru, prípravy rozpočtu, projektovania, získania stavebného povolenia, prípravy základov až po odovzdanie kľúčov od Vášho nového dokončeného projektu.

FREEM Proces

1
Analýza projektu
1
Analýza projektu
2
Geologický prieskum
2
Geologický prieskum
3
Dizajn & Rozpočet
3
Dizajn & Rozpočet
4
Schválenie finálnej ponuky
4
Schválenie finálnej ponuky
5
Stavebné povolenie
5
Stavebné povolenie
6
Príprava a podpisovanie kúpnej zmluvy
6
Príprava a podpisovanie kúpnej zmluvy
7
Príprava pozemku na stavbu
7
Príprava pozemku na stavbu
8
Doprava & Montáž
8
Doprava & Montáž
9
Kolaudácia
9
Kolaudácia

Krok 1: Analýza projektu

Cieľom analýzy je preskúmať podrobné informácie o Vašom pozemku z hľadiska logistiky nákladných vozidiel a žeriavu. FREEM Tím príde fyzicky na miesto, skontroluje pozemok, okolie, nadzemné vedenie, šírku ulice aby zistil či je miesto vhodné pre umiestnenie žeriavu z dôvodu montáže modulárnej stavby. Následne Vám poskytneme odhad rozpočtu pre logistiku a montáž modulárnej stavby. Analýza pozemku zahŕňa overenie územného plánu. 

closeup-smartphone-with-gps-application-1075x718.jpg

Krok 2: Geologický prieskum

K založeniu modulárnej stavby z produkcie QMODULAR je potrebný Geologický prieskum plánovaného územia stavby, ktorý Vám vieme vypracovať. Na základe geologického posudku Vám navrhneme ideálny spôsob založenia stavby. Základová platňa nemusí byť potrebná, nakoľko naše moduly majú nosné obvodové konštrukcie – to znamená, že väčšinou postačujú základové pásy, prípadne základové pätky.

mbr-1360x895.jpg

Krok 3: Dizajn & Rozpočet

Začneme tým, že sa o Vašom investičnom projekte dozvieme viac. Snažíme sa pochopiť a identifikovať Vaše požiadavky, prípadne investičné ciele za účelu vytvoriť inteligentné pôdorysy na základe filozofie modulárnej výstavby.

Dbáme o to, aby ste sa osobne podieľali na návrhu Vášho projektu vrátane toho, ako bude Vaša stavba orientovaná na pozemku, výhľadov z každej miestnosti, pocitu z každého priestoru. Nezabúdame na preskúmanie miestnych predpisov, ktoré sa môžu z hľadiska lokality umiestnenia líšiť a následné zapracovanie do návrhu projektu. Po zjednotení umiestnenia, orientácie, typu základu, štýlu, diskutujeme so zákazníkom o jeho rozpočte.

Pripravíme orientačnú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
- Výkres pôdorysu
- Technický návrh
- Indikatívnu cenovú ponuku
- Cenovú ponuku prvkov navyše
- Skladbu materiálov strechy, priečok, podlahy
- Skladbu povrchových materiálov
- Rozmery domu
- Základné obchodné a platobné podmienky

img-87-1040x693.jpg

Krok 4: Schválenie finálnej ponuky

Po schválení úvodnej ponuky nasleduje príprava 3D digitálneho architektonického modelu Vášho projektu, ktorý Vám umožní preskúmať a schváliť exteriér. Ak sa rozhodnete pre stavbu na kľúč, pomôžeme vám vybrať dizajn interiéru - povrchové úpravy materiálov,  nábytok, spotrebiče a kovania, aby ste so svojim modulárnym projektom boli maximálne spokojný.

Záväzné odsúhlasenie finálnej ponuky zahrňuje:
- typ modulárnej stavby
- rozmery modulárnej stavby
- technické prvky
- exteriérové prvky
- interiérové prvky
- cenu a platobné podmienky
- ďalšie podmienky a ustanovenia

img-111-1040x693.jpg

Krok 5: Stavebné povolenie

Po schválení koncepčného návrhu dizajnu a cenovej ponuky pracujeme na Vašich architektonických a inžinierskych výkresoch na predloženie stavebného povolenia. Pripravíme potrebné schémy, dokumenty a výkresy potrebné na získanie miestneho povolenia pre Váš projekt.

Po dokončení celej architektonickej, inžinierskej a certifikačnej dokumentácie sa zostavia všetky výkresy a sprievodná dokumentácia, ktoré sa predložia na stavebné povolenie miestnym stavebným úradom na preskúmanie a schválenie.

Spoločnosť FREEM, a. s. garantuje, že spĺňa normy slovenských a európskych stavebných štandardov.

21038-architektura-list-a-1-1-uroven-projekcie-0-1645x1163.jpg

Krok 6: Príprava a podpisovanie kúpnej zmluvy

img-135-1261x841.jpg

Krok 7: Príprava pozemku na stavbu

dug-out-trench-building-works-new-house-concrete-foundation-construction-site-127089-25268-1075x716.jpg

Krok 8: Doprava & Montáž

FREEM Tím rezervuje žeriav, nákladné vozidlá a pošle montážny tím QModular na Váš pozemok. Po príchode na miesto FREEM Tím koordinuje obsluhu žeriavu, montovanie jednotlivých modulov na základy a dokončenie finálnej montáže. QModular po umiestnení modulov k základom pripojí k stavbe všetky inžinierske siete. Nasleduje odovzdanie stavby investorovi.

21038-architektura-list-a-1-1-uroven-projekcie-0-1645x1106.png

Krok 9: Kolaudácia

Modulárna stavba je po odovzdaní investorovi plne dokončená a pripravená na kolaudáciu.

img-161-1040x693.jpg